san deck

ton san deck

san decking

thi cong san deck

tam san deck

ton lop

tôn lợp

tôn lạnh

| | |

Kinh doanh 1: Mr. Chanh 0944.012.188

Kinh doanh 2: Mr. Mạnh 0972.70.6868

Kinh doanh 3: Mr.Dũng 0962.793.291

CÔNG TY CP NHÀ THÉP SBC VIỆT NAM PDF. In

Dự án: CÔNG TY CP NHÀ THÉP SBC VIỆT NAM

Diện tích: 11.715 m2

Địa chỉ: KCn Quế Võ, Bắc Ninh

San deck H50W930x1.15

Vật liệu: G350/Z80

 

 

Đối tác